51) DUMITRIU BUZIA OLIMPIA- CONFERENŢIAR UNIV. DR. FARMACIST

A absolvit cursurile Facultății de Medicină şi Farmacie UMF „Carol Davila” din București în anul 1980. Doctor in management, farmacist primar, master in management financiar şi în administraţie publică.

În perioada 1980-2005, a fost farmacist sef, apoi manager general al farmaciei Hipocrat s.r.l.din Galaţi.

În perioada 2005-2012 a fost Preşedinte Director General al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Galaţi-manager general al Sistemului de Asigurări de Sănătate al judeţului Galaţi.

 Din 2006 şi pînă în prezent ,cadru didactic la catedra de Tehnologie Farmaceutică a Facultăţii de Medicină şi Farmacie sectia Farmacie a Universităţii Dunarea De Jos din Galaţi.

Este membru al Colegiului Farmacistilor din Galaţi, si membru al Societăţii igieniştilor de la Chişinău.

2) Farm. Cristina Elena Ovidenie (farmacist șef la Spitalul de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” Galați)

Date despre Lector

3) Prof. univ. dr. Rodica Mihaela Dinică 

Este profesor de chimie organică şi chimia alimentului la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi din 1995, predând studenţilor de la specializările Chimie, Farmacie şi Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor. Este Directorul Departamentului de Chimie, Fizică şi Mediu .Domeniul său de cercetare se referă la chimia produselor naturale, extracţia, separarea şi analiza compuşilor bioactivi utilizând diverse tehnici biochimice şi microbiologice cu un accent deosebit pe fitochimie, proiectarea, sinteza și dezvoltarea de compuşi organici candidați la medicamente. Utilizarea metodelor neconvenţionale în sinteză -“green chemistry”: reacţii sub acţiunea microundelor, ultrasunetelor sau biocataliză precum şi utilizarea tehnicilor UV-VIS, IR, RMN, cromatografice, TLC, HPLC/MS, fluorescenţă, sunt deasemenea preocupări ale profesorului Dinică Rodica Mihaela.

A obţinut doctoratul în chimie organică în 1991 de la Universitatea Al.I.Cuza din Iaşi. În 1998 a avut un stagiu de doctorat la Universitatea de Studii din Camerino şi în 2001 un stagiu postdoctoral de 1 an la Universitatea Joseph Fourier din Grenoble, Franţa. Din 2016 este conducător de doctorat abilitat. Este autor şi coautor al unor cărţi de specialitate şi lucrări ştiinţifice publicate în numeroase jurnale internaţionale