Prezentarea Evenimentului Galmed

Congresul Național cu participare internațională pentru Studenți, Farmaciști, Medici Rezidenți, Medici Dentiști, Asistenți Medicali Generaliști și Moașe GALMED este un eveniment ştiinţific și educațional, organizat de Societatea Studenţilor Medicinişti Galaţi, în colaborare cu Facultatea de Medicină și Farmacie din cadrul Universității „Dunărea de Jos” Galați.

Congresul se va desfăşura în perioada 24-27 NOIEMBRIE 2022, şi va cuprinde cinci domenii medicale: Medicină Generală, Medicină Dentară, Asistență Medicală Generală, Moașe și Farmacie. Numărul de participanţi a fost estimat pentru această ediţie la 500 de de studenţi, medici rezidenţi, medici dentiști, farmacişti, asistenți medicali și moașe, la care se adaugă distinşii noştri invitaţi.

Congresul se va desfăşura pe durata a patru zile. Acestea vor fi destinate atât conferințelor și workshop-urile pe teme de interes actual din domeniul sănătății, cât și prezentărilor de lucrări ştiinţifice în cadrul celor patru secţiuni:

 • medicină generală
 • asistență medicală generală și moașe
 • medicină dentară și tehnică dentară;
 • farmacie.

Scopul proiectul

Prin acest proiect ne dorim să completăm pregătirea practică, dar și să stimulăm cercetarea în rândul studenților, al medicilor rezidenți, medicilor dentiști, farmaciștilor, asistenților medicali și moașelor.

Obiectivele proiectului

 • Schimb de informaţii şi noutăţi medicale și farmaceutice.
 • Educarea participanţilor în sensul realizării şi prezentării unei lucrări ştiinţifice.
 • Încurajarea studenţilor, medicilor rezidenţi, medicilor dentiști, farmaciștilor, asistenților medicali și moașelor să prezinte rezultatele cercetărilor şi studiilor clinice pe care le-au efectuat.
 • Realizarea unui cadru în care participanţii să vină în contact cu reprezentanţi de seamă ai vieţii medicale din România şi cu cele mai importante noutăţi în domeniul sănătații.
 • Stimularea participanţilor să işi exprime cunoştinţele şi opiniile în cadrul prezentărilor interactive.
 • Îmbunătăţirea cunoştinţelor şi tehnicilor medicale, cât și farmaceutice.
 • Deschiderea de noi perspective în medicina modernă și farmaceutică.
 • Formarea tinerilor medici şi studenţilor în direcţia unei bune colaborări interdisciplinare.
 • Recunoaşterea valorii ştiintifice şi încurajarea îmbunătăţirii continue prin selectarea şi premierea celor mai bune lucrări.
 • Creșterea vizibilității Facultății de Medicină și Farmacie Galați și a ONG-ului Societatea Studenților Mediciniști Galați, prin colaborarea cu studenți și medici rezidenți din alte centre universitare din țară și de peste hotare.